Regulamentul cotizațiilor

 Regulamentul cotizaţiilor

 
În temeiul art. 37, al. 2 şi al art. 36, al. 3, coroborat cu art. 51, § (b), din Statute, Comitetul Director al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” a stabilit prezentul
 
REGULAMENT AL COTIZAŢIILOR
 
Generalităţi
 
Art. 1. Membrii Institutului “Zotta” au datoria, conform art.10, § (c), din Statute, de a achita o cotizaţie lunară, expresie a solidarităţii care îi uneşte în această instituţie şi care simbolizează partea de contribuţie personală întru atingerea ţelurilor comune, constituind, conform art. 51, § (b), una din sursele patrimoniului Institutului.
Art. 2. Cotizaţia lunară are acelaşi cuantum pentru membrii activi şi asociaţi.
 
Cuantumul cotizaţiei lunare
 
Art. 3. Datorită situaţiei economice concrete de la data organizării Institutului “Zotta”, cotizaţia lunară a fost fixată - prin hotărârea Comitetului Director din 11 ianuarie 1999, adoptată de Adunarea Generală la 16 mai 1999 - la 1 USD; ea poate fi achitată în orice valută liber convertibilă şi în lei.
Art. 4. În cazul efectuării plăţilor în valută, sumele care depăşesc totalul cotizaţiei pentru un an (12 USD sau echivalentul în alte valute) se vor trece la capitolul “donaţii”, care constituie altă sursă a patrimoniului Institutului, conform art. 51, § (c), din Statute.
Art. 5. Pentru achitarea în lei a cotizaţiilor, echivalenţa leu / dolar va fi revizuită trimestrial, în funcţie de evoluţia cursului valutar - cursul Băncii Naţionale a României - fără să poată coborî sub 10.000 lei (hotărârea Comitetului Director din 11 ianuarie 1999).
Stabilirea cuantumului cotizaţiei va avea în vedere valoarea a 1 USD în ultima zi de activitate bancară dinaintea unui nou trimestru (ultima zi de stabilire a cursului înainte de 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie şi 1 ianuarie).
Art. 6. Având în vedere evoluţia nesigură şi imprevizibilă a cursului valutar, precum şi durata (trei luni) în care rămâne valabil cuantumul stabilit conform art. 5 al prezentului Regulament, în stabilirea cotizaţiei se va urmări rotunjirea la nivelul miilor, în minus până la 350 lei şi în plus peste 350 lei (de ex., la un curs de 18.350 lei pentru 1 USD, cotizaţia va fi de 18.000 lei; la un curs de 18.351 lei pentru 1 USD, cotizaţia va fi de 19.000 lei).
 
Plata cotizaţiilor. Facilităţi şi penalizări
 
Art. 7. Întrucât - indiferent de data admiterii - drepturile şi datoriile unui membru al Institutului “Zotta” decurg de la începutul trimestrului în cursul căruia s-a semnat cererea de aderare, plata cotizaţiei începe la aceeaşi dată: odată admis, noul membru are de achitat taxa de înscriere şi cotizaţia pentru întregul trimestru în curs (hotărârea Comitetului Director din 14 decembrie 1999).
Art. 8. În mod curent, cotizaţiile se achită lunar sau trimestrial, până la sfârşitul trimestrului în curs.
Art. 9. Cotizaţiile pot fi achitate în avans, pentru orice perioadă, până la sfârşitul anului în curs, la nivelul stabilit pentru trimestrul în care se face plata; într-un asemenea caz, cotizantul beneficiază de scutirea majorărilor cauzate de creşterile ulterioare ale cuantumului cotizaţiei (conform art. 5 al prezentului Regulament) pentru toată perioada pentru care s-a făcut plata în avans.
Art. 10. Cotizaţiile achitate în restanţă vor fi actualizate la nivelul stabilit pentru trimestrul în care se face plata (hotărârea Comitetului Director din 14 decembrie 1999).
Art. 11. În spiritul art. 12, § (a), din Statute, refuzul de a achita cotizaţia lunară este considerat ca notificare simbolică a renunţării la calitatea de membru al Institutului “Zotta”.
Art. 12. Neplata cotizaţiei lunare atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an conduce la radierea automată din evidenţele Institutului (hotărârile Comitetului Director din 11 ianuarie 1999 şi 14 decembrie 1999).
Art. 13. Eventuala reînscriere ca membru al Institutului “Zotta” va presupune achitarea prealabilă a restanţelor acumulate până la data încetării calităţii de membru (actualizate la nivelul trimestrului în cursul căruia se solicită reînscrierea) şi achitarea unei noi taxe de înscriere (hotărârile Comitetului Director din 11 ianuarie 1999 şi 14 decembrie 1999).
 
Dispoziţii finale
 
Art. 14. Prezentul Regulament devine parte integrantă a Statutelor (conform art. 58) şi se va publica în Buletinul Institutului “Zotta” în proximul număr de după adoptarea sa; prevederile sale vor fi aduse explicit la cunoştinţa celor care solicită înscrierea în Institutul ”Zotta”.
Art. 15. Regulamentul cotizaţiilor se aplică începând cu data de adoptării sale şi va fi revizuit şi completat, în temeiul aceloraşi prevederi statutare în baza cărora a fost elaborat, ori de câte ori va fi necesar.
 
Adoptat de Comitetul Director în şedinţa din 11 ianuarie 2000.
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”