IX, 4-6, 2007

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
IX, 4-6
Iaşi
25. VI. 2007
 
 
Al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie
Al XIII-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică
 
Evenimentul s-a petrecut. Examenul a fost trecut cu bine – cu strălucire, după opinia participanţilor. Delegaţii străini au apreciat în chip unanim că acest al cincilea Colocviu al Academiei Internaţionale de Genealogie, organizat la Iaşi de Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, a fost – în raport cu cele patru anterioare – cel mai interesant şi mai bogat din punct de vedere ştiinţific şi, totodată, cel mai bine organizat şi condus în toate compartimentele care l-au alcătuit. Succesul este fructul solidarităţii pe care membrii Institutului „Sever Zotta” au ştiut să o apere şi să o menţină, înfruntând toate vânturile puternice care o ţinteau.
Participarea majoritară a membrilor societăţii noastre, care au „ţinut” două treimi din program cu comunicări din domeniul genealogiei şi heraldicii româneşti, a îngăduit ca acest Colocviu Internaţional de la Iaşi să fie socotit, în acelaşi timp, în rândul congreselor organizate de Institutul „Sever Zotta” şi al căror şir se oprise la cel de-al XII-lea, din mai 2003. Ca urmare, însăşi rânduiala acestor congrese se va schimba, pentru a se pune de acord cu participarea noastră la viaţa ştiinţifică internaţională. Însă un fapt se impune chiar acum cu puterea evidenţei: după un colocviu internaţional, aceste congrese trebuie calificate expres drept naţionale. Este un drept câştigat prin multă muncă şi prin multe eforturi comune.
 
 
AL V-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL DE GENEALOGIE*
Cinquième Colloque International de Généalogie
Iaşi, 13–15 mai 2007
 
 
JOI, 10 MAI, ORELE 9.30 – 13.00
Aula Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”
 
Deschiderea oficială a Colocviului
Şedinţa inaugurală
prezidată de
d-l Jean Morichon
organizatorul celui de-al IV-lea Colocviu Internaţional de Genealogie
 
Alocuţiuni inaugurale
Saluturi
 
Comunicări
 
Olivier DUMAS (Franţa), Trei familii franceze stabilite la Iaşi în secolul XIX
Igor SAHAROV (Rusia), România ca răscruce a istoriilor familiale
 
Joi, 10 mai, orele 16.00 – 19.45
Secţia A: Străini pe pământ românesc, români pe pământ străin
Preşedinte de şedinţă: d-l Pier Felice degli Uberti
 
Michel TEILLARD D’EYRY (Franţa), Basarabia şi Moldova între România şi Rusia, istorie şi genealogie
Georgeta FILITTI (România), Familia levantină Cimara în Moldova
Radu Sc. GRECEANU (România), O ramură a familiei prinţului Ion Ghica, expatriată în Elveţia
Boris N. MOROZOV (Rusia), Familiile românească şi moldovenească „Spafarii” în secolele XVII–XVIII şi descendenţii lor „Mecinikovii” în Rusia în secolele XVIII–XX
Florin MARINESCU (Grecia), Familia Boutmy de Katzmann. Evoluţie istorică
Filip-Lucian IORGA (România), Cazabanii – o familie franco-română
Radu-Ştefan VERGATTI (România), Familiile Vergatti şi Drouhet de-a curmezişul frontierelor
 
Joi, 10 mai, orele 16.00 – 19.45
Secţia B: Comunităţi şi grupuri
Preşedinte de şedinţă: d-l Mihai Dim. Sturdza
 
Andronikos FALANGAS, Stacy FALANGAS (S. U. A.), Pogoniani (Epir) şi „visul american”
Neagu M. DJUVARA (România), Aromânii: clanuri şi familii
Myriam PROVENCE (Franţa), Emigranţi catolici colonizaţi în Banat în secolul XVIII
Constantin ITTU (România), Heraldică şi genealogie în spaţiul german din Transilvania
Carlos Alberto GUZMAN (Argentina), Emigraţia română în Republica Argentina
Anton COŞA (România), Genealogii de „ceangăi”. O istorie familială de-a curmezişul frontierelor
Silviu TABAC (R. Moldova), Nobilimea Basarabiei din secolul XIX era românească, rusească sau străină ?
 
Vineri, 11 mai, orele 9.00 – 12.45
Secţia A: Surse şi reprezentări
Preşedinte de şedinţă: d-l Igor Saharov
 
Ioan DRĂGAN (România), Interferenţe genealogice româno-ungare în colecţiile Arhivelor Naţionale din Cluj
Maricica IFRIM (România), Arhivele din Iaşi – sursă pentru o istorie familială fără frontiere
Jean-Marie THIÉBAUD (Franţa), Istoriile familiale întrerupte de accidente ale istoriei ?
Ilie LUCEAC (Cernăuţi), O necropolă devastată şi profanată. Vechiul cimitir din Cernăuţi
Livia CĂLIAN (România), Reprezentări genealogice convenţionale şi figurate pe medalii habsburgice
Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI (România), Vandalizarea arhivelor unei familii nobile din Viena de soldaţii lui Napoleon I
Tudor-Radu TIRON (România), Marea stemă a prinţului Radu Cantacuzino, o „sinteză genealogică universală” în secolul XVIII
 
Vineri, 11 mai, orele 9.00 – 12.45
Secţia B: Genealogii fără frontiere: origini, expansiuni, înrudiri
Preşedinte de şedinţă: d-l Neagu M. Djuvara
 
Constantin REZACHEVICI (România), Magnaţii Buczacki-Jazłowiecki şi legăturile lor politice şi genealogice cu Moldova (secolele XV–XVI)
Ilona CZAMAŃSKA (Polonia), Principii Movilă şi conexiunile lor familiale în Polonia
Ştefan S. GOROVEI (România), Despoti familia Magna. Conexiuni familiale de-a lungul Serbiei, României, Poloniei şi Rusiei (secolele XV–XVII)
Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU (România), Evoluţia peste hotare a boierilor Turcu din Bucovina (secolele XVI–XVIII)
Nicolas ENACHE (Franţa), Căsătoriile occidentale ale Bibeştilor
Ştefan PLEŞIA (România), Căsătoriile franceze ale fiicelor diplomatului român I. Bălăceanu
Radu ALBU-COMĂNESCU (România), Un nou punct de vedere asupra ascendenţei serbo-montenegrine a Balşilor moldoveni
 
Duminică, 13 mai, orele 9.00 – 12.15
Secţia A: Imperii ale Răsăritului, Imperiul Apusului
Preşedinte de şedinţă: d-l Michel Teillard d’Eyry
 
Pier Felice degli UBERTI (Italia), Câţiva pretendenţi controversaţi la tronul Imperiului Bizantin în Italia secolelor XVI–XX
Andrei PIPPIDI (România), Gaspar Scioppius, falsificator emerit, şi genealogiile sale bizantine
Maria Magdalena SZÉKELY (România), Paleologi în principatul Moldovei (secolele XV–XVII)
Mihai Dim. STURDZA (Franţa), Familii aromâneşti înobilate de împăraţii Austriei şi Rusiei
Stanislav V. DUMIN (Rusia), Rădăcinile aristocraţiei ruse
Cristian LUCA (România), Reprezentanţa diplomatică veneţiană la Constantinopol în secolele XVI–XVII: dragomanii provenind din familiile Brutti, Borisi şi Grillo
 
Duminică, 13 mai, orele 9.00 – 12.15
Secţia B: Personaje şi familii
Preşedinte de şedinţă: d-l Constantin Bălăceanu-Stolnici
 
Cătălina Opaschi (România), Lucia Paladi, marchiză de Bedmar – o moldoveancă în Europa în secolul XIX
Sergiu IOSIPESCU (România), Pictorul veneţian Giovanni Schiavoni şi posteritatea sa moldovenească ?
Ivan BILIARSKY (Bulgaria), Preotul Udrea şi familia sa la Bregovo (Valea Timocului)
Gheorghe-Radu STĂNCULESCU (România), Un chirurg anglo-irlandez stabilit în România la 1870
Gianluca MASI (Italia), Membri ai familiei Genga în Transilvania, la curtea lui Sigismund Báthory
Ion Adrian MIHALCEA (România), Familia Saint-Georges din Botoşani – o familie europeană
 
 
* Conform hotărârii Comitetului Director din 15 mai, se publică aici programul în limba română. O dare de seamă mai detaliată va urma în numărul viitor. Şedinţa de deschidere a avut loc în Aula Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” (Aula veche a Universităţii); toate celelalte şedinţe (de comunicări) au fost găzduite de Muzeul Unirii, în două săli, pentru cele două secţii (A şi B). Imagini din timpul lucrărilor poate fi găsite accesând http://www.ancestraltradition.org/aig2007, website creat de colegii italieni special pentru Colocviul de la Iaşi.
 
 
ÎNTRUNIREA ANUALĂ A CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC
 
În cursul lunii martie 2007, membrilor Consiliului Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta” li s-a trimis o scrisoare-circulară, cu următorul conţinut:
 
În temeiul art. 31, al. 1, din Statutele Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Comitetul Director a decis, în şedinţa sa din 16 ianuarie 2007, convocarea Consiliului Ştiinţific al Institutului pentru ziua de vineri, 11 mai 2007, orele 19.00, stabilind următoarea
 
Ordine de zi:
1.    Raportul Comitetului Director privind activitatea Institutului în perioada mai 2004–mai 2007.
2.    Raportul Comisiei de Cenzori privind gestionarea fondurilor şi situaţia financiară a Institutului în aceeaşi perioadă.
3.    Avizarea unor reglementări statutare stabilite de Comitetul Director.
4.    Completarea Consiliului Ştiinţific.
5.    Diverse.
 
Conform Statutelor (art. 31, al. 2), „orice membru al Consiliului Ştiinţific poate să înscrie câte un punct în ordinea de zi, anunţându-l din timp Comitetului Director”. Sunteţi invitat să Vă exercitaţi acest drept, comunicându-ne până la 15 aprilie 2007 subiectul pe care doriţi să-l înscrieţi în ordinea de zi a întrunirii. Vă rugăm să trimiteţi, totodată, o prezentare sumară a subiectului respectiv, conţinând propunerile şi argumentarea lor, pentru a le putea face cunoscute şi celorlalţi membri ai Consiliului Ştiinţific înaintea întâlnirii din luna mai.
Vă reamintim că, potrivit art. 32, al. 1, din Statutele Institutului, „Consiliul Ştiinţific deliberează valabil în prezenţa a două treimi din membrii săi”; Consiliul nostru Ştiinţific având, la data fixată pentru întrunire, 16 membri, înseamnă că este necesară prezenţa a cel puţin 10 dintre ei.
În cazul când nu aţi putea participa la această întrunire, veţi desemna – conform art. 32, al.2, din Statute – un reprezentant cu puteri depline, dintre membrii Institutului (din interiorul sau din afara Consiliului Ştiinţific); veţi binevoi să ne anunţaţi în timp util o asemenea eventualitate, precum şi numele celui căruia urmează să-i încredinţaţi votul DVoastre.
Cu privire la activitatea Consiliului Ştiinţific, Vă rugăm să revedeţi articolele 31–34 din Statutele Institutului.
 
Iaşi, 16 martie 2007
Nr.26
 
Avându-se în vedere împrejurările speciale în care urmează să aibă loc întrunirea Consiliului Ştiinţific, această circulară a fost completată cu o alta, menită a înlesni rezolvarea eficientă a punctelor înscrise în ordinea de zi:
 
Doamnelor şi Domnilor,
 
Programând întrunirea Consiliului Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta” pentru luna mai a.c., Comitetul Director şi-a întemeiat decizia pe speranţa că toţi membrii acestui organism de conducere se vor afla atunci la Iaşi, ca participanţi la cel de-al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie, organizat de societatea noastră sub egida Academiei Internaţionale de Genealogie. Ca urmare, şi difuzarea convocării – aici anexată – a fost amânată, aşteptându-se încheierea înscrierilor pentru Colocviu. După cum ştiţi, Consiliul Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta” poate lua hotărâri numai contând pe prezenţa a două treimi dintre membrii săi; în urma decesului regretatului nostru coleg Paul Cernovodeanu, Consiliul Ştiinţific se compune din 16 membri; ca urmare, quorum-ul prevăzut de Statute înseamnă zece persoane.
La Colocviul Internaţional din luna mai, şi-au anunţat prezenţa şase membri ai Consiliului Ştiinţific din afara Iaşilor; alăturându-se celor patru membri care locuiesc în Iaşi, se poate asigura quorum-ul necesar pentru ca întrunirea Consiliului Ştiinţific să fie statutară.
Conform art.32, al.2, din Statute, membrii care nu pot participa personal pot să delege pe unii dintre colegi pentru a-i reprezenta cu puteri depline, fără ca reprezentanţii să poată depăşi o treime din totalul celor prezenţi; în cazul de faţă, ar putea fi delegate voturile a trei membri absenţi.
Cu toate acestea, este posibil să nu se realizeze menţionatul quorum: economia generală a Colocviului oferă, pentru întrunirea Consiliului Ştiinţific, un singur răgaz, şi anume în cadrul excursiei la mănăstiri, când este prevăzută şi Adunarea Generală a membrilor Academiei Internaţionale de Genealogie (Mănăstirea Putna, 11 mai 2007, orele 19–20; or, până în acest moment, nu toţi participanţii şi-au semnalat opţiunile pentru excursia respectivă.
 
Pe ordinea de zi a întrunirii Consiliului Ştiinţific, prevăzută pentru 11 mai, figurează, la punctul 3, şi „avizarea unor reglementări statutare stabilite de Comitetul Director” în perioada mai 2003 – mai 2007. Este vorba de Regulamentul publicaţiilor şi Regulamentul congreselor, precum şi de forma revizuită a Regulamentului cotizaţiilor. Este adevărat că, în conformitate cu art.37, al.2, din Statute, „elaborarea regulamentelor speciale [...] este de competenţa exclusivă a Comitetului Director”; însă, o completare a art.39, aprobată de Consiliul Ştiinţific la întrunirea din 11 mai 2004, prevede următoarele: „Deciziile adoptate în şedinţele lunare ale Comitetului Director se publică în Buletinul Institutului «Zotta» şi se consideră validate la proxima întrunire a Adunării Generale [...], dacă nici o obiecţie nu s-a formulat, în scris, până în preziua acestei întruniri”.
În împrejurările actuale, convocarea Adunării Generale a membrilor Institutului „Sever Zotta” este imposibilă (ultima întrunire a avut loc cu prilejul Congresului din 2003, iar în 2006 membrii societăţii au fost consultaţi prin corespondenţă), în această situaţie fiind aplicabil art.17 din Statute: „Neputându-se întruni numărul necesar de membri pentru ca Adunarea Generală să fie statutar constituită, competenţele ei sunt delegate Consiliului Ştiinţific în exerciţiu la acea dată”. Această prevedere justifică, din punct de vedere statutar, avizul care urmează a se cere Consiliului Ştiinţific: Comitetul Director socoteşte că avizarea sus-menţionatelor reglementări de către Consiliul Ştiinţific este nu o simplă formalitate, ci un act de recunoaştere implicită, în condiţii speciale, a autorităţii Adunării Generale.
Ţinând seama de faptul că, pentru întrunirea Consiliului Ştiinţific programată la 11 mai, s-ar putea să nu se realizeze quorum-ul statutar, ori timpul să nu îngăduie discuţii prelungite, pentru a evita orice impas, Comitetul Director a decis, în şedinţa sa din 13 martie, ca tuturor membrilor Consiliului Ştiinţific să li se trimită textul celor trei Regulamente menţionate mai sus, pentru ca avizarea să poată fi, în caz de nevoie, urmarea consultării prin corespondenţă, prevăzută de Statute (art.32, al.4).
 
Punctul 4 al ordinii de zi priveşte completarea Consiliului Ştiinţific, prin desemnarea unui membru nou, în locul rămas vacant prin decesul lui Paul Cernovodeanu. În aceeaşi şedinţă din 13 martie, Comitetul Director a decis să propună cooptarea, ca membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta”, a d-lui dr. Gheorghe Lazăr, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „N. Iorga” din Bucureşti. D-sa este membru-fondator al societăţii noastre şi chiar de la începutul funcţionării acesteia a acceptat misiunea de vice-trezorier pentru Bucureşti. Cercetător distins, cu preocupări rodnice în materie de prosopografie, genealogie şi istorie socială, d-l Gheorghe Lazăr a fost şi un colaborator foarte apropiat al lui Paul Cernovodeanu. De aceea, Comitetul Director socoteşte că desemnarea sa ca succesor al acestuia din urmă reprezintă, din toate punctele de vedere, cea mai potrivită alegere şi poate să constituie, în acelaşi timp, şi o omagiere a amintirii celui dispărut.
 
Sunteţi invitaţi, Doamnelor şi Domnilor membri ai Consiliului Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta”, ca, în cazul neparticipării la Colocviul Internaţional de Genealogie, să transmiteţi în scris eventualele observaţii ale Domniilor Voastre pe marginea celor prezentate mai sus cu privire la punctele 3 şi 4 din ordinea de zi.
 
Iaşi, 16 martie 2007
Nr.27
Cu trei anexe:
Regulamentul publicaţiilor (adoptat la 9 decembrie 2003)
Regulamentul cotizaţiilor (adoptat la 31 ianuarie 2006
Regulamentul congreselor (adoptat la 13 iunie 2006)
 
Conform convocării (v. în acest număr, p.6), cea de-a opta întrunire anuală a Consiliului Ştiinţific al Institutului „Sever Zotta” a avut loc în ziua de vineri, 11 mai 2007, orele 19.30, într-una din sălile de conferinţe ale Arhondaricului „Mitropolit Visarion Puiu” de la Mănăstirea Putna. S-au reunit nu numai membrii Comitetului Director (care fac parte de drept din Consiliul Ştiinţific), dar şi membrii Consiliului Director al CNHGS-I. Întrunirea a fost prezidată de d-l Mihai Dim. Sturdza, preşedintele în exerciţiu al Institutului „Sever Zotta” şi preşedinte de onoare al CNHGS-I. Conform prevederilor statutare, Consiliul Ştiinţific este legal întrunit în prezenţa a 2/3 dintre membrii săi, sub preşedinţia preşedintelui Institutului; membrii care nu pot participa personal vor putea împuternici pe unii dintre colegi să-i reprezinte, fără ca numărul reprezentanţilor să poată depăşi 1/3 din numărul celor prezenţi. La apelul nominal, s-a constatat că participă personal următorii membri ai Consiliului Ştiinţific: Mircea Ciubotaru, Ioan Drăgan, Ştefan S. Gorovei, Constantin Ittu, Cătălina Opaschi, Mihai Dim Sturdza, Maria Magdalena Székely, Silviu Tabac, Tudor-Radu Tiron şi Petronel Zahariuc. La aceşti zece membri prezenţi personal, s-au adăugat reprezentanţii d-lor Ştefan Andreescu şi Nicolae Edroiu, care şi-au delegat voturile d-lor Ştefan S. Gorovei şi, respectiv, Ioan Drăgan. Dintre ceilalţi patru membri absenţi, unul (d-l Paul Păltănea) este grav bolnav. Ca membri ai Consiliului Director al CNHGS-I, au participat d-nii Cătălin Hriban şi Sorin Iftimi.
Administratorul-Delegat a prezentat raportul Comitetului Director privind activitatea Institutului „Sever Zotta” în perioada mai 2004 – mai 2007. Punctul cel mai important al raportului (ca şi al discuţiilor pe marginea lui) l-a constituit hotărârea CNHGS-I de a trece Institutului „Sever Zotta” sarcina editării revistei „Arhiva Genealogică” (cf. Buletinul IRGH, 1–3/2007, p.4–6). Consiliul Ştiinţific a aprobat această preluare în condiţiile stabilite prin actele care au statuat-o.
Cu permisiunea celor prezenţi, raportul privind gestionarea fondurilor şi situaţia financiară a Institutului „Sever Zotta” în perioada mai 2004 – mai 2007 a fost prezentat tot de Administratorul-Delegat. În discuţiile pe marginea acestui raport, un punct a privit chestiunea surselor de venituri (prezentă şi la precedenta întrunire a Consiliului Ştiinţific), arătându-se că numai membrii ieşeni o au în vedere, ceea ce creează un dezechilibru nedorit. S-a propus să se ceară membrilor societăţii care completează declaraţii anuale de venit să dirijeze 2 % din impozitul global către Institutul „Sever Zotta”. Propunerea a fost acceptată.
Supuse discuţiei, cele trei regulamente stabilite de Comitetul Director au fost aprobate de Consiliul Ştiinţific. Pe marginea Regulamentului congreselor, s-au discutat unele chestiuni privind obligaţiile reciproce ale organizatorilor şi participanţilor la reuniuni ştiinţifice. S-a cerut ca prevederile art. 23 să fie comunicate celor interesaţi încă din prima circulară (prevăzută de art.6). Aflându-se în conexiune cu această chestiune, s-au discutat şi prevederile art.12 din Regulamentul publicaţiilor, subliniindu-se necesitatea menţionării explicite a primei folosiri a textelor (în cazul reluării sau dublei folosiri).
La propunerea Comitetului Director, Consiliul Ştiinţific a cooptat ca membru al său pe d-l dr. Gheorghe Lazăr, în locul rămas vacant prin decesul regretatului Paul Cernovodeanu.
Data viitorului Congres de Genealogie şi Heraldică va fi stabilită de Comitetul Director.
 
 
Şedinţele Comitetului Director
 
Şedinţa extraordinară din 27 martie 2007. Administratorul-Delegat a prezentat situaţia financiară a societăţii, urmărită cu maximă atenţie în pregătirea Colocviului. În urma unui schimb de mesaje cu preşedintele Academiei Internaţionale de Genealogie, s-a convenit ca acest Colocviu să fie înregistrat şi ca al XIII-lea Congres de Genealogie şi Heraldică al Institutului „Sever Zotta”. Administratorul-Delegat a atras atenţia asupra faptului că în 2008 expiră mandatul Comitetului Director şi acela al Consiliului Ştiinţific, ambele de cinci ani, încredinţate în mai 2003; aceasta face absolut necesară întrunirea Adunării Generale, ceea ce presupune convocarea unui nou Congres (al XIV-lea, prevăzut iniţial pentru anul 2007). În felul acesta, s-ar recupera şi „absenţa” produsă în 2005; pe de altă parte, s-au primit semnale despre dorinţa membrilor aflaţi în Basarabia şi Bucovina ca un Congres să aibă loc în 2008, la împlinirea a nouă decenii de la unirile anului 1918. Decizia a fost amânată pentru luna mai.
O întâmplare fericită a făcut să se poată relua legătura cu fiii regretatului dr. Claudius von Teutul, care şi-au manifestat disponibilitatea de a continua legătura stabilită de tatăl lor, sprijinind activităţile Institutului „Sever Zotta”, precum şi de a transfera la Iaşi materialele genealogice rămasă de la dr. von Teutul. Se rediscută, în context, problema site-ului societăţii.
În legătură cu Colocviul din mai, s-a analizat stadiul pregătirii expoziţiei şi s-a decis să se adreseze Monetăriei Statului o cerere pentru baterea unei medalii.
Şedinţa din 17 aprilie 2007. Fiind ultima întrunire înaintea Colocviului, s-a analizat stadiul pregătirilor. Din punct de vedere financiar, Institutul „Sever Zotta” poate suporta, în acest moment, o cheltuială de 30,000 RON (300.000.000 lei vechi), fără ca depozitul – acum, de 37,250.73 RON – să trebuiască a fi desfăcut. Toţi participanţii români au achitat taxa de înscriere la Colocviu (care include şi cotizaţia pentru întregul an 2007), iar câţiva membri ai societăţii au trimis mici donaţii, pentru sprijinirea organizării. Se decide ca aceştia din urmă să figureze printre participanţi cu titlu onorific. S-a constatat că cinci contracte executate nu au fost achitate. Administratorul-Delegat a prezentat dificultăţile întâmpinate la bănci pentru încasarea cecurilor trimise de participanţii din străinătate.
Se lucrează pentru bilanţul financiar al anului 2006. Se decide publicarea rezultatelor primare, care vor sta la baza documentaţiei pentru Administraţia Financiară (v. aici, p.15).
S-a analizat situaţia publicaţiilor. Volumul VI (XI), 1999, al „Arhivei Genealogice” şi volumul II (1913) din ediţia anastatică a aceleiaşi reviste sunt tipărite şi există posibilitatea ca ele să fie prezentate la deschiderea Colocviului. Din Buletinul IRGH, s-au difuzat opt numere restante (3 şi 4/2002, 2, 3 şi 4/2003, 1–2/2004 şi 1/2005) iar alte trei numere (3 şi 4/2006 şi 1/2007) sunt multiplicate, iar difuzarea lor va începe cu prilejul Colocviului. Redactorul Buletinului a subliniat necesitatea ca măcar membrii Comitetului Director să participe la alcătuirea Buletinului, colaborând cu mici articole, note, semnalări bibliografice etc.
În legătură cu proiectul de a se bate o medalie în onoarea Colocviului, s-a arătat că răspunsul primit de la Monetăria Statului (nr.1004/10.04.2007) oferă condiţii inacceptabile: comandă totală de 225 de bucăţi, achitarea prealabilă a cel puţin 30 % din preţul total şi un termen de livrare de 45–60 de zile. S-a decis renunţarea la acest proiect.
Fiii regretatului dr. Claudius von Teutul au anunţat că sunt de acord cu transferarea la Iaşi a materialelor genealogice rămase de la tatăl lor, în vederea creării unui fond memorial. De asemenea, vor continua sponsorizarea paginii web a Institutului „Zotta”.
Şedinţa extraordinară din 15 mai 2007 a fost convocată pentru a se evalua chipul în care a fost îndeplinită misiunea asumată în 2003, de a organiza la Iaşi un Colocviu Internaţional de Genealogie. Administratorul-Delegat a prezentat primele estimări ale cheltuielilor prilejuite de organizarea acestei mari reuniuni ştiinţifice internaţionale. În perioada februarie – mai 2004, s-au cheltuit circa 37,000 RON, la această sumă urmând a se adăuga şi cheltuielile începute din toamna anului trecut, de la expedierea celei dintâi circulare. Unele cheltuieli nu pot fi contabilizate (convorbirile telefonice, folosirea faxului şi a internetului etc.). Participanţii români au înţeles necesitatea de a contribui la recuperarea cheltuielilor, conformându-se celor stabilite de Comitetul Director şi transmise prin circulare speciale; aceste contribuţii echilibrează balanţa venituri/cheltuieli. S-a decis publicarea programului Colocviului şi în limba română, în Buletin.
Administratorul-Delegat a informat Comitetul Director cu privire la cooptarea sa în Biroul Academiei Internaţionale de Genealogie (organul de conducere al acestei societăţi), în calitate de consilier; ca atare, a fost invitat la întrunirea acestui Birou, care a avut loc la Iaşi, miercuri, 9 mai 2007, orele 18.30. În cadrul acestei întruniri, trei membri ai Institutului „Sever Zotta” au fost propuşi şi acceptaţi ca membri titulari („académiciens”) ai Academiei Internaţionale de Heraldică: d-l Paul Păltănea (Galaţi), d-l Nicolas Enache (Castelginest, Franţa) şi d-na Maria Magadalena Székely (Iaşi). Cooptarea a fost validată de Adunarea Generală, în cursul întrunirii acesteia la Mănăstirea Putna (vineri, 11 mai 2007).
Cu prilejul Colocviului de la Iaşi, d-l Andrei Zotta (nepotul lui Sever Zotta şi membru al Comitetului de Patronaj) a adus (în fotocopie) testamentul bunicului său, redactat la Davideni, la 29 iunie 1940. Una dintre cele două prevederi ale acestui testament priveşte crearea unui „premiu anual pentru cea mai bună lucrare de genealogie, cu preferinţă naţională”. Având în vedere această dorinţă testamentară, Comitetul Director a decis fondarea premiului „Sever Zotta”, în valoare de 1000 de euro şi a cerut Administratorului-Delegat să redacteze un proiect de Regulament al premiilor.
În legătură cu acest testament – care va fi publicat în facsimil, în viitorul număr al Buletinului – s-a hotărât reluarea demersurilor, pe toate căile, pentru ca numele lui Sever Zotta să fie atribuit aleii unde a locuit în perioada sa ieşeană.
Avându-se în vedere organizarea (cu succes) a unui Colocviu cu adevărat internaţional de către Institutul „Sever Zotta”, se decide ca, în viitor, congresele de genealogie şi heraldică de la Iaşi să fie desemnate folosindu-se calificativul naţional. De asemenea, pentru a se înlesni participarea la colocviile organizate de Academia Internaţională de Genealogie (în a cărei Adunare Generală Institutul „Sever Zotta” va deţine, de acum înainte, şase voturi, care trebuie exercitate), congresele organizate de societatea noastră vor avea loc în anii pari; cel de-al XIV-lea Congres Naţional de Genealogie şi Heraldică va fi programat în mai 2008.
Şedinţa din 5 iunie 2007. Ordinea de zi fiind deosebit de încărcată, s-a făcut doar o prezentare generală a problemelor (finanţe, publicaţii, completarea Comisiilor, Regulamentul premiilor etc.), a căror dezbatere a rămas pentru şedinţele din vară. S-au prezentat exemplare de semnal ale volumelor De potestate, „Arhiva Genealogică” VI/1999 şi II (ediţia anastatică).
În şedinţă comună cu Consiliul Director al CNHGS-I, s-au stabilit datele pentru şedinţele de comunicări din anul academic viitor (2007–2008), după cum urmează: 11 septembrie, 16 octombrie, 13 noiembrie, 11 decembrie 2007, 15 ianuarie, 12 februarie, 11 martie, 8 aprilie, 6 mai şi 10 iunie 2008.
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi)
 
Şedinţele de comunicări
Marţi, 17 aprilie 2007: Rodica Popovici, Reprezentări controversate pe cahle descoperite la Vaslui. O nouă ipoteză; Ştefan S. Gorovei, Descendenţa domnească a Movileştilor. Observaţii şi argumente noi (II).
Marţi, 5 iunie 2007: Anca Brătuleanu, Movileştii: o genealogie în portrete; Ştefan S. Gorovei, Descendenţa domnească a Movileştilor. Observaţii şi argumente noi (III).
 
Cu şedinţa din 5 iunie, ar fi trebuit să se încheie actualul an academic – al 14-lea din activitatea CNHGS-I. Însă, întrucât şedinţa aferentă lunii mai (prevăzută pentru 2 mai) a fost suprimată în vederea pregătirii Colocviului Internaţional de Genealogie, s-a propus ca o şedinţă de comunicări să aibă loc şi la 26 iunie. Din lipsă de spaţiu, rezumatele comunicărilor prezentate în şedinţele din 5 şi 26 iunie se vor publica în numărul viitor al Buletinului IRGH. Deschiderea anului academic 2007–2008 este prevăzută pentru marţi, 11 septembrie 2007, şedinţele urmând a avea loc la datele anunţate în acest număr al Buletinului (p.11). Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CNHGS–Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze – tel.: 21.86.77; 0332-80.02.79 (Mircea Ciubotaru); 26.32.00 (Ştefan S. Gorovei); 23.71.01 (Petronel Zahariuc) – pentru confirmarea datei. În absenţa unor precizări speciale, locul (Sala H-1 din Casa Catargi, Bd. Carol I nr.22) şi ora (17.30) rămân întotdeauna aceleaşi.
Membrii Comisiei şi ai Institutului „Sever Zotta” sunt invitaţi la aceste şedinţe şi sunt rugaţi să anunţe din timp titlurile comunicărilor pe care doresc să le prezinte. Reamintim că atât participarea la şedinţe, cât şi prezentarea de comunicări nu sunt condiţionate de apartenenţa la aceste societăţi.
Conferenţiarii sunt rugaţi să depună la Secretariatul CNHGS–I un exemplar din textul comunicării sau un rezumat mai larg, în vederea prezentării în paginile Buletinului IRGH.
 
 
Publicaţii ale Institutului „Sever Zotta”
 
Din anul 2003, Institutul „Sever Zotta” şi-a început propria activitate editorială, prevăzută de Statutele sale. Au apărut până acum următoarele volume (membrii Institutului, cu cotizaţia la zi, pot primi câte un exemplar cu preţ redus):
HERB. Revista Română de Heraldică, I, 1999, 1–2, XIV + 186 p. (15 RON);
Eugen D. Neculau, Sate pe Jijia de Sus, ediţie îngrijită de Marcel Lutic, vol. I, 2003, XLIV + 104 p. (7 RON); vol. II, 2005, XII + 264 p. (12 RON);
„Arhiva Genealogică”, I, 1912, 1–12, ediţie anastatică (12 RON);
Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, vol. I, 2004, 292 p. (prin comandă specială);
„Miron Costin”, I–II, 1913–1914, ediţie anastatică (prin comandă specială).
Solicitările se vor trimite pe adresa Institutului „Sever Zotta”.
 
 
Comunicări în şedinţele CNHGS-I
Rezumate
 
Rodica Popovici, Reprezentări controversate pe cahle descoperite la Vaslui. O nouă ipoteză.
 
Unele cahle descoperite în săpăturile arheologice efectuate în perimetrul fostei curţi domneşti de la Vaslui au primit, în vremea din urmă, interpretări neobişnuite, legate de scenele reprezentate pe ele. Două asemenea scene au fost puse în legătură cu căsătoria lui Ştefan cel Mare cu Maria Asanina Paleologhina (Maria de Mangop), din 1472; studiul care a încercat să acrediteze această legătură aparţine d-nei Maria-Venera Rădulescu şi a fost publicat în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, XXIV, 2006. Conform interpretărilor din acest studiu, una dintre cahle ar înfăţişa „solia domnească de nuntă” trimisă de Ştefan cel Mare la Mangop, iar o alta – chiar sosirea în Moldova a prinţesei Mariei. Pentru susţinerea acestor interpretări, s-a făcut apel la argumente heraldice şi etnografice, alăturate forţat şi fără discernământ într-un context prost înţeles şi fără legătură cu obiectele. Autoarea comunicării a demonstrat că reprezentările aflate pe cele două cahle îşi au originea în ceramica de la curtea regelui Matia Corvin, indicând şi semnificaţia istorică şi heraldică a elementelor discutate.
 
Ştefan S. Gorovei, Descendenţa domnească a Movileştilor. Observaţii şi argumente noi (II).
 
În continuarea comunicării prezentate în ianuarie (cf. Buletinul IRGH, 1–3/2007, p.12–13), autorul a înfăţişat unele argumente care pot fi considerate colaterale, dar care încadrează mai strâns problema controversată cercetată acum. Astfel, în aceeaşi vreme când Ieremia Movilă ajunge domn al Moldovei – folosindu-se şi argumentul că descinde din vechea dinastie – treceri identice ale coroanei se constată şi în alte ţări (Polonia, Rusia, Anglia): descendenţa prin femei, în cazul stingerii liniei bărbăteşti a dinastiei, era un fenomen acceptat de societatea vremii. În legătură cu observaţia că Movileştii, în general, nu au indicat legături de rudenie cu vechii domni, autorul a arătat că asemenea indicaţii nu erau foarte frecvente nici în vremurile vechi: despre surorile lui Ştefan cel Mare şi copiii lor, de pildă, informaţiile se adună din surse foarte diferite; chiar şi în domniile Movileştilor, legătura de rudenie a unor boieri cu familia domnească este foarte rar arătată în documente (cazul lui Gheorghe de Hotin, socru şi bunic de domni, niciodată indicat ca atare). Astfel, un asemenea argument nu are nici o valoare probatorie. În sfârşit, autorul a atras atenţia asupra legăturilor speciale pe care Movileştii le-au avut în lumea lituano-polonă chiar înaintea obţinerii indigenatului, în 1593. După părerea sa, aşezarea la Ustie în 1591 nu a fost o întâmplare: domeniul se afla, în acel timp, în stăpânirea cnezilor de Sluck, urmaşii unui frate al Evdochiei de Kiev, prima soţie a lui Ştefan cel Mare.
 
 
Activitatea CNHGS–I în domeniul heraldicii teritoriale
 
Biroul Zonal Iaşi
 
Şedinţa din 16 ianuarie 2007: preşedinte de şedinţă – dr. Petronel Zahariuc, conferenţiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. S-au discutat probleme organizatorice, despre unele steme în uz, deşi depăşite ori neavizate etc.
Şedinţa din 30 ianuarie 2007: preşedinte de şedinţă – dr. Maria Magdalena Székely, conferenţiar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. S-a discutat proiectul de stemă pentru municipiul Huşi (judeţul Vaslui), trimis de autorităţile judeţene. Proiectul a fost aprobat.
S-a examinat stadiul în care se află proiectul formulat de Biroul Zonal Iaşi, privind întrunirea membrilor celor trei Birouri Zonale la Bucureşti. Propunerea a fost transmisă Secretariatului CNHGS la sfârşitul lunii iulie 2006 şi peste o lună s-a primit un răspuns care comunica un aviz de principiu, a cărui confirmare urma să fie anunţată ulterior (cf. Buletinul IRGH, 10–12/2006, p.14). Această confirmare nu a mai ajuns până la data prezentă. Se decide a se reveni asupra acestei propuneri, cu o nouă scrisoare către Secretariatul CNHGS.
Şedinţa din 13 februarie 2007: preşedinte de şedinţă – dr. Mircea Ciubotaru, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. D-na Maria Magdalena Székely a transmis răspunsul verbal al Secretariatului CNHGS, primit în cursul unei şedinţe de comunicări la Institutul „N. Iorga”, cu privire la propusa întrunire a membrilor celor trei Birouri Zonale: colegii clujeni nu ar putea participa din lipsa mijloacelor financiare; Preşedintele CNHGS propune să se aştepte încălzirea vremii.
Şedinţa din 13 martie 2007: preşedinte de şedinţădrd. Cătălin Hriban, cercetător ştiinţific la Institutul de Arheologie. S-au discutat probleme curente.
Şedinţa din 3 aprilie 2007: preşedinte de şedinţădr. Mircea Ciubotaru, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. S-a discutat proiectul de stemă pentru comuna Hănţeşti (judeţul Suceava), trimis de autorităţile judeţene. Proiectul a fost aprobat.
Şedinţa din 5 iunie 2007: preşedinte de şedinţă – dr. Sorin Iftimi, cercetător ştiinţific la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană. S-a analizat activitatea Biroului Zonal Iaşi în anul academic 2006–2007.
 
Comisiile judeţene pentru analizarea proiectelor de steme
 
La 23 ianuarie 2007, la şedinţa Comisiei Judeţene Vaslui, a participat d-l Mircea Ciubotaru. S-a prezentat proiectul stemei pentru municipiul Huşi, care a fost acceptat.
La 14 martie 2007, la şedinţa Comisiei Judeţene Suceava, a participat d-l Petronel Zahariuc. S-a prezentat proiectul stemei pentru comuna Hănţeşti, care a fost acceptat.
La 21 martie 2007, la şedinţa Comisiei Judeţene Botoşani, a participat d-l Cătălin Hriban. S-a prezentat un proiect de stemă pentru comuna Coşula, care a fost respins.
 
 
Bilanţul contabil al Institutului „Sever Zotta”
pentru anul 2006
 
Conform hotărârii Comitetului Director din 17 aprilie a.c., se dau publicităţii cifrele bilanţului contabil pentru anul 2006, aşa cum au rezultat din prelucrarea primară a datelor, în vederea elaborării documentaţiei pentru Administraţia Financiară a Municipiului Iaşi.
La capitolul Venituri, s-au înregistrat următoarele sume (toate cifrele sunt în lei noi/RON): 6,116.00 lei – cotizaţii şi alte contribuţii; 720.00 lei – donaţii; 1,806.29 lei – dobânzi bancare; 4,245.50 lei – prestări de servicii. Total venituri: 12,887.79 lei.
La capitolul Cheltuieli, s-au înregistrat următoarele sume: 617.89 lei – consumabile; 283.40 lei – protocol; 208.76 lei – deplasări; 1,628.63 lei – comunicaţii; 98.10 lei – servicii bancare (comisioane); 2,612.60 lei – servicii terţi; 1,185.00 lei – cheltuieli servicii fără chitanţe; 1,369.40 lei – taxe şi impozite; 571.21 lei – cheltuieli pentru activităţile economice; 819.91 lei – achiziţii. Total cheltuieli: 9,394.90 lei.
Rezultatul net al exerciţiului (total venituri – total cheltuieli): 12,887.79 lei – 9,394.90 lei = 3,492.89 lei.
La 31 decembrie 2006, totalul activelor era de 51,069.49 lei, din care active imobilizate (cheltuielile de constituire) 300 lei şi active circulante (sume depuse în bancă şi rămase în casă) – 50,769.49 lei.
Se poate observa că, la cheltuieli, suma cea mai mare a fost înregistrată la capitolele „servicii terţi” şi „comunicaţii”, fiind vorba de cheltuielile prilejuite de organizarea celui de-al V-lea Colocviu Internaţional de Genealogie; în ordine descrescătoare, urmează „taxele şi impozitele”, şi cheltuielile fără chitanţe, reprezentând sumele plătite pentru culegerea computerizată a materialelor destinate numerelor restante ale revistei „Arhiva Genealogică”. În ceea ce priveşte veniturile, în anul care s-a încheiat sursa principală au constituit-o cotizaţiile şi contribuţiile diverse ale membrilor societăţii, pe locul al doilea aflându-se serviciile (contractele pentru realizarea proiectelor de steme).
Faţă de anul anterior, veniturile au diminuat cu circa 40 %, cheltuielile au crescut cu circa 15 %, iar excedentul a scăzut cu circa 75 %.
 
C h i t a n ţ ă
S-a primit de la d-___ _________________________ suma de _________ lei, reprezentând cotizaţia pentru trim._______/2007.
Restanţele d-___ _________________________ totalizează suma de ______________ lei, reprezentând cotizaţia aferentă trim. ____________, (re)calculată la nivelul trimestrului III al anului în curs (v. anunţurile din p.16). Cifra este valabilă până la 30 septembre 2007.
Membrii Institutului sunt rugaţi să consulte Regulamentul cotizaţiilor, republicat în numărul 1–3/2006 al Buletinului (p. 8–9).
 
În al treilea trimestru al anului 2007, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” – în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute – este de 10 lei noi (RON), iar cotizaţia trimestrială este de 10 lei noi (RON).
 
În spiritul art. 12, § (a), din Statute, refuzul de a achita cotizaţia lunară este considerat ca notificare simbolică a renunţării la calitatea de membru al Institutului „Zotta”.
Neplata cotizaţiei lunare atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an conduce la radierea automată din evidenţele Institutului (Regulamentul cotizaţiilor, art. 11 şi 12).
 
 
Precizări foarte necesare
 
Chitanţa care se află, în fiecare număr al Buletinului nostru, în josul penultimei pagini, înscrie, atunci când este cazul, totalul restanţelor, cu precizarea cărui trimestru (sau căror trimestre) le corespund acele restanţe. Respectiva sumă înseamnă, însă, datoria calculată la nivelul trimestrului în curs şi, ca atare, ea rămâne valabilă numai până la sfârşitul acelui trimestru; neachitată în acest termen, ea se recalculează la nivelul trimestrului în care se face plata, conform art.10 din Regulamentul cotizaţiilor, publicat în acest Buletin, 1–3/2000, p.5. Membrii Institutului sunt rugaţi să ţină seamă de acest lucru, înainte de a solicita recalculări sau restituiri.
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate
folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul „Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 700750 IAŞI.
Tel. - fax: 0232 – 21.86.77                    E-mail: rer_genealog@mail.dntis.ro
 
Pagina web a Institutului
este în refacere
 
Acest Buletin se distribuie gratuit membrilor Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, costul său şi taxele de expediţie fiind incluse în cotizaţie. Distribuirea este oprită automat după trei trimestre de neplată a cotizaţiei lunare.
Buletinul poate fi cumpărat de orice persoană interesată, preţul său fiind întotdeauna 1/10 din cuantumul cotizaţiei pentru întregul trimestru în curs. Preţul acestui număr este de 1 leu nou (RON).
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta” 2007
ISSN 1582-2206
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”