I, 9, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 9
Iaşi
15. IX. 1999
 
 
Revista noastră
 
Editată de Filiala Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, “Arhiva Genealogică” este singura publicaţie de specialitate din România; ea poate fi socotită, deci, ca reprezentând pe toţi genealogiştii români (nu şi, evident, împotriva voinţei lor, dacă acesta ar fi cazul…) reuniţi în cadrul Institutului “Sever Zotta” - cu atât mai mult, cu cât ea este ctitoria patronului societăţii noastre. E, astfel, îndreptăţită folosirea Buletinului pentru a comunica veşti despre revista noastră, mai ales că marea întârziere a numărului 3-4/1997 ar putea crea impresia că ea şi-a încetat apariţia. Nu stăruim, aici, asupra dificultăţilor şi a cauzelor acestei întârzieri; îi asigurăm, însă, pe colaboratori şi pe toţi cei interesaţi că revista trăieşte şi că, întru aceasta, nu vom cruţa nici un efort. O mărturie se află chiar în interiorul acestui Buletin. Şt.S.G.
 
 
Fascicula 3-4 a anului IX (1997) conţine, în Actele celui de-al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice (Iaşi, 9-12 mai 1996), comunicările prezentate în cursul acelei reuniuni ştiinţifice şi care au fost remise redacţiei în timp util. Iată-le, în ordinea pe care o înfăţişează sumarul:
NICOLAE EDROIU, Ioan Puşcariu (1824-1911); MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Radu Rosetti (1853-1926); PETRONEL ZAHARIUC, Gheorghe Ghibănescu (1864-1936); ŞTEFAN S. GOROVEI, Artur Gorovei (1864-1951); MIHAI SORIN RĂDULESCU, Vasile Panopol (1881-1956); ŞTEFAN S. GOROVEI, Octav George Lecca (1881-1957); ŞTEFAN PLEŞIA, Emanoil Hagi Mosco (1882-1976); DAN CERNOVODEANU, Ştefan Cernovodeanu (1925-1951); MIRCEA CIUBOTARU, Forme şi expresii ale conştiinţei genealogice la români; PAUL H. STAHL, Spiţe de neam ţărăneşti. Clasificări şi ipoteze; VIOLETA BARBU, Privilegiul mezinului: între realitatea juridică şi ficţiunea basmului; GHEORGHE LAZĂR, Negustorimea în epoca lui Matei Basarab: strategii de integrare; MIHAI DIM. STURDZA, Pentru ce se dezboiereau boierii: din istoria familiei Vlahuţă; MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Reprezentarea nobleţei în elita politică din Bucovina; COSTIN FENEŞAN, Diplomele de indigenat polon ale boierilor moldoveni Grigore Hăbăşescu şi Gheorghe Hâjdău; C. BĂLĂCEANU-STOLNICI, Consideraţii asupra inscripţiilor (pisania şi pomelnicul) din biserica de la Cozleci (Coslegi); ZOE DIACONESCU, Un zapis de schimb: explicaţii istorice şi implicaţii genealogice; GEORGE - FELIX TAŞCĂ, Ascendenţa paternă maramureşeană a lui Giulă “capitaneus” (1384); MIRCEA RADU, Originea maramureşeană a lui Ion Creangă; RADU BELDIMAN, Descendenţa lui Johannes Honterus; PAUL PĂLTĂNEA, Familia cronicarului Miron Costin şi risipirea moşiilor prin descendenţi; SILVIU ANDRIEŞ-TABAC, Radul Bogdan “ot Cohoreşti” şi urmaşii lui; CORNELIU COJOCARIU, Un neam uitat: familia Murguleţ; RADU SC. GRECEANU, Familia Greceanu din Moldova. Consideraţii genealogice; GABRIEL BADEA-PĂUN, Ascensiunea unui neam boieresc “nou”: familia Bibescu; NICULAE KOSLINSKI, Familia Măineştilor; SORIN IFTIMI, Abăzeştii din sudul Moldovei; SERGIU IOSIPESCU, Biserici, moşii şi genealogii putnene; ŞTEFAN ANDREESCU, Un francez în slujba a doi voievozi români la sfârşitul veacului XVI; ION M. CANTACUZINO, Genealogie şi … minciună de stat. Un caz din secolul XVIII; SILVIU VACARU, Dieci moldoveni în prima jumătate a secolului XVII: alianţe matrimoniale; PAUL CERNOVODEANU, Strategii matrimoniale ruse în societatea românească din perioada regulamentară; SERGIU GROHOLSCHI-MICLESCU, Genealogia unui poet uitat: Artur Enăşescu; MIHAI SORIN RĂDULESCU, Despre ascendenţa franceză a dinastiei regale a României; VASILE DOCEA, Proiectele matrimoniale ale principelui Carol I al României; DAN CERNOVODEANU, Date despre “Cercul Genealogiştilor Români” şi activităţile sale (1943-1945); DAN BERINDEI, 25 de ani de existenţă a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române; ŞTEFAN S. GOROVEI, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, Filiala Iaşi; NICOLAE EDROIU, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, Filiala Cluj.
HERB. Caiete heraldice (III): JEAN-NICOLAS MĂNESCU, Despre stemele Brâncovenilor; CONSTANTIN ITTU, Particularităţi ale heraldicii theresiene în stema vorbitoare a baronului von Brukenthal (1721-1803); CĂTĂLINA OPASCHI, Familia Bellio (Belu) - diplome de înnobilare, sigilii şi steme; SILVIU ANDRIEŞ-TABAC, Coroana navală şi problemele heraldicii româneşti actuale.
IN MEMORIAM : Eugen Lozovan (1929 - 1997).
IN HONOREM : Jean - Nicolas Mănescu la 70 de ani.
 
Iată şi sumarul fasciculei 1-2 din anul X (1998) al “Arhivei Genealogice”, aşa cum se înfăţişează în proiectul stabilit de redacţie în toamna anului trecut:
 
GEORGE D. FLORESCU, Planul unui Institut de Genealogie. Memoriu [1938].
Comunicări prezentate în şedinţele Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (Filiala Iaşi) în anul academic 1997-1998:MARIA MAGDALENA SZÉKELY, ŞTEFAN S. GOROVEI, Nepoţii lui Ştefan cel Mare; ŞTEFAN S. GOROVEI, Începuturile familiei Kazimir; MARICICA IFRIM, Alianţe dinastice ale domnilor Moldovei; ŞTEFAN S. GOROVEI, Miron vodă Barnovschi şi neamul său; ANTON COŞA, Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: “Status animarum”; MARCEL LUTIC, O desluşire genealogică pentru o inscripţie funerară; ANDI-MARIUS DAŞCHEVICI, Precizări genealogice pentru o istorie a familiei Missir; MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Neamul dinspre mamă al lui Petru Rareş; PETRONEL ZAHARIUC, Izvodul lui Ştefan Ghindă şi neamul lui Vasile vodă Lupu.
OCTAVIAN ONEA, Aron Pumnul - Studii genealogice. Istoria familiei Petriceicu-Hăjdău (restanţă Simpozion 1994); VASILE MALANEŢCHI, O genealogie fantezistă a lui B.P.Hasdeu (idem); IOAN DRĂGAN, “More” - un apelativ românesc în mediul nobiliar medieval din Transilvania şi Ungaria (restanţă Simpozion 1995); IRINA HOINĂRESCU, Genealogia familiei Filipescu (veacurile XVI-XVIII). Contribuţii.
IZVOARE GENEALOGICE: I. CAPROŞU, Sama Vistieriei Ţării Moldovei din 1777 (II); Epigrafie şi genealogie; IOAN MURARIU, Un arbore genealogic “anonim”.
OPERA POSTHUMA: M. LASCARIS, Connaîtra-t-on jamais le véritable père de Michel le Brave ? [c.1956];I. C. MICLESCU-PRĂJESCU, Uricarii moldoveni până la Ştefan cel Mare [1964]; ALEXANDRU PERIETZIANU-BUZĂU, Despre genealogiile ţărăneşti [1973]; DAN PLEŞIA, O scurtă contribuţie la istoricul familiei Ghica [1979].
DISCUŢII: ION T. SION, Costăcheştii (II); DUMITRU VALENCIUC, Câteva precizări cu privire la neamul mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici; MIRCEA HALUNGA, Ecourile tradiţiilor în cercetarea genealogică.
HERB. Caiete heraldice (IV) : JEAN-NICOLAS MĂNESCU, L’Aigle Blanc de Pologne dans les armoiries des princes moldaves Movilă; DAN CERNOVODEANU, Heraldica dinastică monetară moldoveană din secolele XIV-XVI şi realităţile istorice pe care le reflectă [1976]; ALEXANDRU ANDRONIC, O inadvertenţă heraldică: stemele Cantemireştilor; CĂTĂLINA OPASCHI, Două sigilii ale familiei Văcărescu. Aspecte din viaţa societăţii muntene la sfârşitul secolului XVIII; CONSTANTIN ITTU, Un exemplu de contra-heraldică: stema judeţului Sibiu; SORIN IFTIMI, Sigilii ale doamnelor din Ţara Românească (secolele XVI-XVIII); CĂTĂLIN HRIBAN, Un însemn (heraldic ?) controversat pe monedele lui Iliaş I; IOANA NISTOR, Armorialul judeţului Suceava.
 
Fascicula 3-4 a anului X (1998) va cuprinde comunicările prezentate la cel de-al VIII-lea Congres de Studii Genealogice (Iaşi, 8-11 mai 1997).
 
 
DAN RUSS
(20 iunie 1945 - 21 martie 1999)
 
Specialist în electronică, secretar general al Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii ROMTELECOM, Dan Russ - urmaş al unor vestiţi medici ieşeni din veacul trecut (dr. Ludovic Russ senior şi junior) - fusese din tinereţe pasionat de istorie, de genealogie şi de heraldică. Ni s-a alăturat spontan, abonându-se la “Arhiva Genealogică” şi apoi înscriindu-se, cu mare sfială şi numai după multe, stăruitoare îndemnuri, la Congresul din 1998, cu o preţioasă comunicare despre propria-i familie şi înrudirile ei. Planurile de colaborare făcute atunci le-a spulberat trecerea sa în orizontul veşniciei. Institutul “Sever Zotta” pierde dureros de repede un membru fidel şi pasionat, dornic de cunoaştere, iubitor de adevăr şi respectuos faţă de strămoşii cărora, acum, li s-a alăturat.
Şt.S.G
 
 
De la Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
(Filiala Iaşi)
 
Şedinţa de deschidere a anului academic 1999 - 2000 va avea loc marţi, 21 septembrie 1999, orele 17.30, în Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei Române, din Bd. Carol I (Copou) nr.8. Vor prezenta comunicări : d-na Maria Magdalena Székely (Ceva despre părinţii doamnei Elisabeta Movilă) şi d-l Petronel Zahariuc (Începuturile familiei Beldiman).
Pentru următoarele şedinţe din cursul acestui an academic, s-au stabilit următoarele date : 19 octombrie, 16 noiembrie, 14 decembrie 1999, 11 ianuarie, 8 februarie, 14 martie, 11 aprilie, 9 mai şi 12 iunie 2000. Modificările de date nefiind cu totul excluse, membrii CHGS-Iaşi şi cei care doresc să asiste la aceste şedinţe sunt rugaţi să se intereseze (tel. 21.86.77; 14.75.25) pentru confirmarea datei.
 
În al treilea trimestru al anului 1999, taxa de înscriere ca membru al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică “Sever Zotta” - în condiţiile prevăzute de articolul 8 din Statute - este de 45.000 lei, iar cotizaţia lunară este de 15.000 lei.
 
Neplata cotizaţiei atrage o atenţionare (după două trimestre), un avertisment (după trei trimestre), iar după un an prezumă renunţarea voluntară la calitatea de membru (hotărârea Comitetului Director din 11. I. 1999).
 
Până la definitivarea noului statut al BANCOREX, rugăm pe prietenii şi colaboratorii noştri să nu mai utilizeze contul deschis la Sucursala Iaşi a acestei bănci, pe numele Institutului “Sever Zotta”, anunţat în numerele anterioare ale Buletinului (25110.200.201268.000.00.7), ci să întrebuinţeze, pentru mandatele poştale sau telegrafice, adresa înscrisă în josul acestei pagini.
 
 
Donaţii şi donatori
 
D-l Ştefan M. Racoviţă (Elveţia), membru al Comitetului de Patronaj al Institutului “Sever Zotta”, ne anunţă adunarea, din iniţiativa d-sale, a unei sume care va fi pusă la dispoziţia Institutului. Donaţia şi numele donatorilor vor fi consemnate aici, de îndată ce ne vor fi cunoscute.
 
Trimiterile poştale de orice fel (scrisori, colete, mandate etc.) vor fi expediate folosindu-se exclusiv următoarea adresă : Ştefan S. Gorovei, Institutul “Sever Zotta”, Oficiul poştal 1, Căsuţa poştală 32, 6600 IAŞI.
Tel. 032 - 21.86.77
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999
 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”