I, 5, 1999

BULETINUL
INSTITUTULUI ROMÂN
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
„SEVER ZOTTA“
 
 
I, 5
Iaşi
15. V. 1999
 
 
AL X-LEA CONGRES
DE
GENEALOGIE ŞI HERALDICĂ
 
 
Iaşi
13-16 mai 1999
 
 
 
JOI, 13 MAI, ORELE 9.00 - 12.00
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MIHAI DIM. STURDZA
 
ŞEDINŢA DE DESCHIDERE
Omagiu precursorilor
 
•      IOAN MIHALYI DE APŞA (1844-1914) – Nicolae Edroiu
•      IOAN NĂDEJDE (1854-1928) – Maria Magdalena Szekely
•      MIHAI RACOVIŢĂ-CEHAN (1868-1954) – Dan Cernovodeanu
•      NICOLAE DOCAN (1874-1933) – Petronel Zahariuc
•      MIHAI COSTĂCHESCU (1884-1953) – Ştefan S. Gorovei
•      CONSTANTIN I. KARADJA (1889-1950) – Georgeta Filitti
•      MARCEL STURDZA-SĂUCEŞTI (1896-1984) – Constantin Ittu
•      EUGEN D. NECULAU (1900-1974) – Marcel Lutic
•      TRAIAN LARIONESCUL (1905-1979) – Ştefan S. Gorovei
 
JOI, 13 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: PAUL CERNOVODEANU
 
Sever Zotta – 125 de ani de la naştere
 
•      Zoe DIACONESCU (Bucureşti), Fondul „Sever Zotta“ de la Arhivele Naţionale din Bucureşti
•      Liviu PAPUC (Iaşi), Mărturii de la şi despre Sever Zotta în presa vremii
•      Silviu VACARU (Iaşi), Bibliografia inedită a unei opere puţin cunoscute
•      Valentin ANDREI (Bucureşti), Sever Zotta şi N. Iorga: mărturii epistolare
•      Silviu TABAC (Chişinău), O prietenie exemplară: Sever Zotta şi Paul Gore
•      Ştefan S. GOROVEI (Iaşi), O viaţă închinată binelui public
 
VINERI, 14 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: DUMITRU NASTASE
 
Genealogie
 
•      Lucia BERDAN (laşi), Magia numelui. Nume sacru, nume profan
•      Ion VARLAM (Bucureşti), Protejarea numelor istorice
•      Violeta BARBU (Bucureşti), George LAZĂR (Bucureşti), Căderea neamurilor. O perspectivă de antropologie istorică
•      Paul CERNOVODEANU (Bucureşti), Tălmăcirea cronografului logofătului Pătraşco Danovici în lumina genealogiei
•      Petre Ş. NĂSTUREL (Paris), Fişierul generalului Petre V. Năsturel
•      Marcel LUTIC (Iaşi), Istoria neamului Isăcescu cercetată de Eugen D. Neculau
•      Adrian URSACHI (Iaşi), „Bibliografia cercetării genealogice româneşti“ – un plan de lucru
•      Ilias YARENIS (Ioanina), Contribuţii la istoria pre-imperială a familiei Lascaris
 
VINERI, 14 MAI, ORELE 9.00 -13.15
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN ITTU
 
Genealogie
 
•      Arcadie BODALE (Iaşi), Contribuţii la genealogia unei familii de dieci (Bahici)
•      Ilona CZAMANSKA (Poznah), Cercetări asupra Movileştilor
•      Mihai-Alin PAVEL (Bucureşti), Familia Movilă din Muntenia
•      Sergiu GROHOLSCHI-MICLESCU (Bucureşti), Nacul-Stroici, vechi neam de boieri moldoveni
•      Elena MONU (Bârlad), Familia Costache. Date genealogice şi istorice
•      Ion T. SION (Tecuci), Costăcheştii – Gavriliţă cu fiii şi nepoţii lui
•      Gudrun-Liane ITTU (Sibiu), Baronii von Brukenthal şi fundaţiile lor
•      Valentin ANDREI (Bucureşti), Note genealogice cu privire la familia Bogdan din Şcheii Braşovului în secolele XVIII-XIX
 
VINERI, 14 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: ŞTEFAN ANDREESCU
 
Genealogie
 
•      Voica Maria PUŞCAŞU (Bucureşti), Piatra de mormânt a hatmanului Vartic
•      Daniel CIOBANU (Roman), Pomelnicul schitului Doljeşti – sursă de informaţii genealogice
•      Andi-Marius DAŞCHEVICI (Iaşi), Diploma de indigenat polon a familiei Kalmuski
•      Dan RÂPĂ (Galaţi), Note privind o diplomă ardeleană de înnobilare (1669)
•      Sorin EFTIMI (Iaşi), Rodica IFTIMI (Iaşi), Un izvor genealogic inedit: lista boierilor alegători pentru Divanul Ad-hoc din Moldova (1857)
•      Marian ŞTEFAN (Bucureşti), Un izvor genealogic necunoscut: însemnările memorialistice ale lui A. C. Cuza
 
VINERI, 14 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: MIRCEA CIUBOTARU
 
Heraldică
 
•      Paraschiva-Victoria BATARIUC (Suceava), Elemente heraldice pe cahle din Moldova (secolele XV-XVI)
•      Cătălin HRIB AN (Iaşi), însemne ale puterii suverane în heraldica monetară a Moldovei medievale
•      Cătălina OPASCHI (Bucureşti), Ascendenţe genealogice reflectate în simbol heraldic: sigilii ale familiei Kretzulescu
•      Dan CERNOVODEANU (Paris), B. P. Hasdeu şi heraldica
•      Gelu Laurenţiu CHIRIAC (Bârlad), Inelul cu stemă al lui Paul Gore
•      Tudor-Radu TIRON (Bucureşti), Heraldică şi formalism
 
SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: DAN CERNOVODEANU
 
Genealogie
 
•      Petre Ş. NĂSTUREL (Paris), Gheorghe PUNGĂ (Iaşi), Cu privire la Petru voievod, fiul lui Alexandru Lăpuşneanu
•      Ştefan ANDREESCU (Bucureşti), Rodica POPESCU (Bucureşti), Un prinţ cărturar: Pătraşcu, fiul lui Petru vodă Cercel
•      Radu-Ştefan VERGATTI (Bucureşti), Date noi despre vistierul Badea Bălăceanu din secolul XVII
•      Radu Sc. GRECEANU (Bucureşti), Pe urmele domniţei Ruxandra a lui Vasile Lupu, însemnări critice
•      George-Felix TAŞCĂ (Bucureşti), Sulgerul Vasile Dabija de la Bălăbăneşti: ascendenţa şi descendenţa sa
•      Constantin BĂLĂCEANU-STOLNICI (Bucureşti), Contesele Bălăceanu: două boieroaice române din secolul al XVIII-lea la Curtea de la Viena
•      Nicolae EDROIU (Cluj-Napoca), George Bariţiu (1812-1893). Contribuţie genealogică şi onomasiologică
•      Florin MARINESCU (Atena), Constantin Moruzi (1821-1876), un urmaş al fanarioţilor
 
SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 9.00 - 13.15
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN REZACHEVICI
 
Genealogie
 
•      Mihai-Ştefan CEAUŞU (Iaşi), Familii aromâne înnobilate în Bucovina: Mustaţă şi Petrino
•      Anghel POPA (Câmpulung Moldovenesc), Un aromân din Bucovina şi preocupările sale: Zaharia Voronca
•      Octavian ONEA, Doina ONEA (Câmpina), O familie din secolul XX, cu rădăcini aromâne: Mociorniţă
•      Mihai Dim. STURDZA (Paris), Despre generalul Gheorghe Basta
•      Ioan SCRIPCARIUC (Suceava), Un model de integrare: familia Ilschi
•      Tereza SINIGALIA (Bucureşti), O familie de boieri noi din Ţara Românească (secolul XVII) şi ctitoria lor
•      Mircea CIUBOTARU (Iaşi), Arghiropolii din Moldova – noi informaţii şi conexiuni genealogice
•      Anton COŞA (Bacău), „Athletae Memoriae“. Însemnări genealogice, biografice şi istorice
 
SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 16.30 -19.45
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: NICOLAE EDROIU
 
Genealogie
 
•      Constantin REZACHEVICI (Bucureşti), Descendenţa nelegitimă a lui Vlad Ţepeş: Mihneştii şi Mitropolia bucureşteană de la Radu Vodă
•      Paul PĂLTĂNEA (Galaţi), Hatmanul Isac Balica şi moşiile sale
•      ZoeDIACONESCU (Bucureşti), Note asupra unui sat răzeşesc: Rădulenii
•      luliana STREZA (Sibiu), Genealogii ecleziastice bănăţene: episcopii de Caransebeş
•      Paul LAPTEV (Londra), Familia Laptev în România
•      Mircea COLOŞENCO (Bucureşti), Matematicianul Gheorghe Ţiţeica şi familia sa
 
 
SÂMBĂTĂ, 15 MAI, ORELE 16.30 - 19.45
Sala mică a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: PAUL PĂLTĂNEA
 
Heraldică
 
•      Dumitru NASTASE (Atena), Heraldica criptică sau criptoheraldica - o ramură nouă a ştiinţei blazonului
•      Ovidiu CRISTEA (Bucureşti), Heraldică occidentală şi percepţii bizantine: pe marginea unui pasaj din Alexios Makrembolites
•      Constantin ITTU (Sibiu), Stema Păstorului: Andrei baron de Şaguna, mitropolit ortodox al Ardealului (1809-1873)
•      Livia CĂLIAN (Cluj-Napoca), Heraldică medalistică transilvăneană. Steme orăşeneşti în secolul XIX
•      Maria DOGARU (Bucureşti), Drapelul în viaţa civică românească
•      Constantin E. ŞTEFĂNESCU (Râmnicul Sărat), Aspecte privind heraldica de prestigiu în România postdecembristă
 
DUMINICĂ, 16 MAI, ORELE 9.30 -12.00
Sala mare a Filialei Iaşi a Academiei
Prezidează: CONSTANTIN BĂLĂCEANU-STOLNICI
 
ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE
 
Cercetările româneşti de genealogie şi heraldică
în pragul veacului XXI
•      Ştefan S. GOROVEI
•      Dan CERNOVODEANU

 

Adunarea generală a membrilor
Institutului Român de Genealogie şi Heraldică
„Sever Zotta“
 
© Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
“Sever Zotta” 1999

 

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”