VII(XII), 2000, 1-4308 p.
Cuprins

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”