VI(XI), 1999, 1-4VIII + 298 p.
Cuprins

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”