V(X), 1998, 1-2XVI + 352 p.
Cuprins

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”