IV(IX), 1997, 1-2XXIV + 348 p.
Cuprins

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”