III(VIII), 1996, 1-2XVI + 344 p.
Cuprins

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”