I-V, 1989-1993, 1-2Ediţie anastatică: Iaşi, 2010, 302 p.
Cuprins 
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”