Arhiva Genealogică


editată
de
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“

ISSN 1222-5630


COMITETUL DE REDACŢIE

Mircea CIUBOTARU, Ştefan S. GOROVEI,
Mihai Dim. STURDZA, Maria Magdalena SZÉKELY,
Mihai-Răzvan UNGUREANU, Petronel ZAHARIUC
 
 
Volumele din seria nouă, începând cu I(VI), 1994, 1-2, sunt accesibile în format digital
pe site-ul „Biblioteca digitală a publicațiilor culturale”:

Submenu

 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”