Ecouri în presa culturală

Radu Moţoc, Congresul al XVI-lea de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 10-12 mai 2012