Al XVI-lea Congres de Genealogie și Heraldică, 2012

Al XVI-lea Congres de Genealogie şi Heraldică

Iaşi, 10-12 mai 2012

 

Programul congresului

Rezumatele comunicărilor