Alte evenimente desfăşurate sub egida IRGH sau CNHGS