Misiune

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
„Sever Zotta“

Fundaţie fără scop patrimonial,
recunoscută ca persoană juridică în temeiul Legii 21/1924,
membru al Confederaţiei Internaţionale de Genealogie şi Heraldică
 


SEVER ZOTTA (1874–1943)

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică, întemeiat în 1998, poartă numele lui Sever Zotta, promotor ilustru al studiilor româneşti de genealogie. Ţelul său este stimularea interesului pentru cunoaşterea trecutului poporului român prin cercetările de genealogie şi heraldică, precum şi a interesului pentru cunoaşterea istoriei familiale.
*
Încă din 1913, Sever Zotta preconiza organizarea unui „centru genealogic ştiinţific“. Ideea a fost reluată în 1938, mai mulţi cărturari militând pentru întemeierea unui institut de studii (cercetări) genealogice. Adversitatea vremurilor a făcut să nu se poată organiza decât Cercul Genealogiştilor Români (1943-1945). Un pas important în organizarea şi impulsionarea cercetărilor de genealogie şi heraldică în România a fost constituirea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (= CHGS), în mai 1972, mai întâi pe lângă Institutul de Istorie „N. Iorga“, iar din 1990 ca o Comisie Naţională (= CNHGS) a Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române.
Noua iniţiativă pentru crearea unei asemenea societăţi s-a conturat pe terenul Simpozioanelor de Studii Genealogice organizate la Iaşi încă din 1989. Etapele parcurse din 1994 până în 1998 sunt consemnate în paginile revistei „Arhiva Genealogică“ (nr. 1-2 / VII, 1995, p.XIII-XVI; 1-2 / VIII, 1996, p.XV-XVI; 1-2 / IX, 1997, p.XIII-XXIII - proiectul de statute).
Adunarea Generală, întrunită la 9 mai 1998 în cadrul celui de-al IX-lea Congres de Genealogie şi Heraldică de la Iaşi, a adoptat statutele şi a desemnat organele de conducere şi control ale Institutului Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“, conform prevederilor statutare.
Miercuri, 13 ianuarie 1999, Tribunalul Iaşi a constatat că cererea prin care s-a cerut personalitatea juridică pentru Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta“ este întemeiată şi că fundaţia de caracter academic, ştiinţifică, nelucrativă, neguvernamentală şi apolitică, purtând numele de mai sus, poate fi autorizată să funcţioneze ca persoană juridică, în temeiul prevederilor Legii 21/1924.
 
     

 

Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”